Feeds:
Posts
Comments

Archive for November, 2011

Aankondiging Foto tentoonstelling

Egypte en de revolutie


Datum: 9 t/m 30 November 2011

Locatie: Theater aan het Vrijthof, Vrijthof 47, Maastricht

Op uiteenlopende wijze tonen 3 fotografen een beeld van Egypte. Mohamed Ezz en Tamer Shahen laten documentair werk zien gemaakt tijdens de Tahrir revolutie van Januari 2011; een revolutie waaraan zij beiden ook hebben deelgenomen. Fotografe en samensteller van de tentoonstelling Ellen Geerlings geeft een beeld van Egypte vlak voor de revolutie. Haar foto’s zijn gemaakt in de straten van Cairo en op het platteland in het zuiden van Egypte en bestrijken een periode van 7 maanden (Juli 2010- Januari 2011). Met voornamelijk dagelijkse situaties en portretten als onderwerp zoomt zij in op alledaagse taferelen en zoekt daarmee menselijke intimiteit op. Deze ogenschijnlijke futiele voorvallen vormen een interessant contrast met de wereldnieuws halende Tahrir revolutie die vastgelegd is door de twee Egyptische fotografen.

De tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met Studium Generale Universiteit Maastricht en Theater aan het Vrijthof, en maakt o.a.  deel uit van het Global Culture Festival wat van 24 t/m 27 November in Maastricht plaatsvindt.

Informatie over de fotografen:

Mohamed Ezz Eldin, is een Egyptische fotograaf en ingenieur, geboren in Cairo, Egypte waar hij momenteel werkt. Hij behaalde een Bachelor graad aan de Faculteit van Techniek aan de Universiteit van Cairo in 2007. In 2003 begon hij zich op fotografie te concentreren. Zijn werk richt zich op verschillende aspecten van de Egyptische samenleving. Dit doet hij door mensen en situaties vast te leggen die hij in zijn dagelijks leven waarneemt. Zijn werk is niet beperkt tot fotografie alleen: hij heeft diverse workshops bijgewoond, met inbegrip van schilderen en video en interactieve kunst. Vanaf 2005 heeft hij verschillende  prijzen gewonnen voor zijn werk. Onlangs won hij de prijs van de jury van de delegatie van de Europese Unie (2008) en de ‘Gouden Prijs’ bij de Internationale Foto Competitie van de Emiraten (2009). Zijn website adres is: http://www.mohamedezz.com

Tamer Shahen (1977) is geboren in Cairo, Egypte. Hij studeerde aan de Faculteit van Fijne Kunsten van de Universiteit van Helwan in Egypte en behaalde daar zijn Bachelor graad Grafisch Ontwerpen. Hij is gespecialiseerd in Animatie en Illustratie en hij heeft onder anderen als animatieontwerper gewerkt voor de Egyptische Televisie. Tamer Shahen heeft deelgenomen aan talrijke groepstentoon- stellingen en solo tentoon- stellingen waaronder in het ‘Palace of Arts’ en ‘Town House Gallery’ in Cairo, Egypte. Zijn werk is ook in het buitenland tentoongesteld.

Ellen Geerlings (1974) is geboren in Eindhoven, Nederland. Momenteel is zij promovendus aan de Universiteit van Reading (UK). Ellen heeft als consultant voor de Landbouw en Voedsel Organisatie van de VN gewerkt en deed onderzoek op sociaaleconomisch en agrarisch vlak. Zij heeft o.a. in India, Bangladesh, Mexico, Turkije en Egypte gewoond en gewerkt. Tijdens haar reizen en werk is zij zich steeds meer op fotografie gaan richten. Ellen heeft fotografie met schrijven gecombineerd en produceert foto verslagen op haar persoonlijke blog. Enkele hiervan zijn gepubliceerd. Ellen is van mening dat het vastleggen van de verhalen van gewone mensen in woord en beeld een grotere impact kunnen hebben dan wetenschappelijke onderzoekrapporten die eerder anoniem en onpersoonlijk zijn en niet de persoonlijke verhalen en worstelingen weergeven van gewone mensen. Zij interviewde onlangs vuilnisophalers en vuilnisverwerkers in de krottenwijken van Caïro die door het preventief ruimen van hun varkens in verband met varkensgriep een grote financiële klap te verduren hebben gekregen. De foto’s die tijdens deze gesprekken werden genomen zijn vorig jaar tentoongesteld in een galerie in Caïro. Haar foto’s zijn o.a. gebruikt als illustraties voor verscheidene tijdschriften, boeken en andere publicaties.

Aankondiging op PhotoQ: http://www.photoq.nl/agenda/egypte-en-de-revolutie/

Announcement Photo exhibition

Egypt and the revolution

Date: 9th November – 30th November 2011

Location:  Theater aan het Vrijthof, Vrijthof 47, Maastricht, Netherlands

In this exhibition three photographers each present a distinct impression of Egypt. Mohamed Ezz and Tamer Shahen have documented the Tahrir revolution of January 2011; a revolution they were both actively part of. Photographer and coordinator of the exhibition Ellen Geerlings presents an image of Egypt shortly before the revolution. Her photo’s, taken over a 7-month period (July 2010-January 2011), were taken in the streets of Cairo as well as in the rural South of Egypt. By portraying ordinary people and daily situations she tries to capture human intimacy. These seemingly trivial events and people form an interesting contrast with the world news event of the Tahrir revolution captured by the two Egyptian photographers.  

The Exhibition will also be part of the Global Culture Festival in Maastricht which will take place from 24 – 27 November 2011.

Information about the photographers:

Mohamed Ezz Eldin, an Egyptian photographer and engineer, born in Cairo, Egypt where he currently works. He graduated from the Faculty of Engineering, Cairo University in 2007. In 2003 he started concentrating on photography. His work focuses on different aspects of Egyptian society by capturing people and situations occurring in his daily life. His work is not limited to photography alone: he has attended various workshops, including painting, video and interactive art. In 2005, he began participating in artistic events and exhibitions where he received many awards for his work. Most Recently he won the jury’s award from the delegation of the European Union (2008) and the Golden Award at the Emirates International Photography Competition (2009). His website can be visited at: http://www.mohamedezz.com

Tamer Shahen (1977) was born in Cairo, Egypt. He studied at the Faculty of  Fine Art at Helwan University and holds a Bachelor degree in Graphic Design. He is specialized in Animation and Illustration and has worked as a animation designer for Egyptian Television among others. As a photographer Tamer Shahen has participated in numerous group as well as solo exhibitions in Egypt, among others in the Palace of Arts and Town house Gallery in Cairo but his work has also been exhibited abroad.

Ellen Geerlings (1974) was born in Eindhoven, the Netherlands. She’s currently finishing her Doctorate degree in Agriculture at the University of Reading (UK). She has worked for the Food and Agriculture Organization of the UN in a wide range of countries where her job was to conduct research on socio-economic and development issues. She has combined photography with writing and produces photo-essays, some of which have been published. Ellen feels that presenting a personal and intimate story through words and images is far more touching than presenting scientific research reports that are rather anonymous and do not reflect the personal stories of ordinary people. She recently interviewed garbage collectors in the slums of Cairo affected by the culling of their pigs due to swine flu. Photos taken during these interviews and others have been exhibited at a gallery in Cairo last year. Her photos have been used as cover photos and illustrations for several journals, magazines, books and other publications. 

Advertisements

Read Full Post »